Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja i politiku privatnosti („Uslovi“, „Uslovi korišćenja“, “Politika privatnosti”) pre korišćenja veb stranice kojom upravlja Stojan Novaković i Stojan Novaković Group („nas“, „mi“ ili „naš “).

Vaš pristup i korišćenje Usluge uslovljen je vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi uslovi se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Usluge.

Pristupom ili korišćenjem Usluge slažete se da ste obavezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova, nećete moći pristupiti Usluzi.

Nalozi

Kada kreirate nalog kod nas, morate nam u svakom trenutku pružiti tačne, potpune i aktuelne podatke. Ako to ne učinite predstavlja kršenje Uslova, što može dovesti do trenutnog ukidanja vašeg naloga na našoj usluzi.

Vi ste odgovorni za čuvanje lozinke koju koristite za pristup Usluzi i za sve aktivnosti ili radnje pod vašom lozinkom, bilo da je vaša lozinka u našoj usluzi ili u usluzi treće strane. Zabranjeno je deljenje svog naloga i lozinke drugima koji nisu korisnici, odnosno, platioci kursa ili kurseva.

Slažete se da svoju lozinku nećete otkriti trećoj strani. Morate nas odmah obavestiti kada saznate za svako kršenje bezbednosti ili neovlašćeno korišćenje vašeg naloga.

Intelektualna svojina

Usluga i njen izvorni sadržaj, funkcije i funkcionalnosti su i ostaće ekskluzivno vlasništvo Stojana Novakovića i Stojan Novaković Group i njegovih davalaca licence.

Veze do drugih veb lokacija

Naša usluga može sadržati veze do veb lokacija ili usluga trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Stojana Novakovića i Stojan Novaković Group.

Stojan Novaković nema kontrolu i ne preuzima odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje veb lokacije ili usluge trećih strana. Takođe prihvatate i slažete se da Stojan Novaković i Stojan Novakovic Group neće biti odgovorno, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili je navodno uzrokovan upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge na ili putem bilo koje takve veb lokacije ili usluge.

Savetujemo vam da pročitate uslove i odredbe i politiku privatnosti bilo koje veb lokacije ili usluge trećih strana koje posećujete.

Prekid

Možemo odmah ukinuti ili suspendovati vaš nalog, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite Uslove.

Po prestanku važenja, vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati. Ako želite da ukinete svoj nalog, jednostavno možete prestati da koristite Uslugu.

Sve odredbe Uslova koje bi po svojoj prirodi trebalo da prežive raskid, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.

Odricanje odgovornosti

Korišćenje usluge na sopstvenu odgovornost. Usluga se pruža po principu “KAKAV JESTE” i “KAO DOSTUPNO”. Usluga se pruža bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili impliciranih, uključujući, ali se ne ograničavajući na, podrazumevane garancije o prodaji, podobnosti za određenu namenu, nepovredivosti ili toku izvođenja.

Nadležno pravo

Ovi Uslovi će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima Srbije bez obzira na sukob zakona.

Naš propust da sprovedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako sud smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća ili neizvršljiva, preostale odredbe ovih Uslova ostaju na snazi. Ovi Uslovi predstavljaju celokupni ugovor između nas (Stojan Novakovića i Stojan Novaković Group) u vezi sa našom Uslugom i zamenjuju i zamenjuju sve prethodne ugovore koje možemo imati između nas u vezi sa Uslugom.

Promene

Zadržavamo pravo, prema sopstvenom nahođenju, da u bilo kom trenutku izmenite ili zamenite ove Uslove. Ako je revizija materijalna, pokušaćemo da obavestimo najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja bitnu promenu, utvrdićemo po sopstvenom nahođenju.

Ako nastavite da pristupate ili koristite našu uslugu nakon što te revizije stupe na snagu, pristajete da budete vezani za revidirane uslove. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite da koristite Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovim Uslovima, kontaktirajte nas.