Hadži Branko

Kao osnivač i pokretač Alfa Projekta edukacije koja predstavlja poboljšanje performansi razmišljanja i rada za svakog pojedinca, i kao trener i kouč mogu reći da me u dosadašnjem poznavanju neverbalne komunikacije Micromuvment poprilično iznenadio u svojoj detaljnjošću.Većina ranijih edukacija a prošao sam ih mnogo su se zasnivale na makromuvments elementima razumevanja neverbalne komunikacije.Sve te edukacije imaju obilje kvaliteta ali micromuvments ima precizniju sistematičnu analizu pokreta koja mnogo govori o ljudskim procesima razmišljanja koji se razvijaju u umu naših sagovornika što nam može reći mnogo više nego reči koje oni izgovaraju.

Pored posla edukatora kojim se bavim, biznis je nezaobilazni segment za sve nas i ako bih trebalo nešto apostrofirati to je primarno komunikacija i razumevanje drugih bez obzira da li je to komunikacija sa zaposlenima, klijentima roditeljima naj bližima decom itd.Jedino pitanje koje mi sebi treba da postavimo je koliko mi jedni druge zaista razumemo.

Call Now Button