Kako detektovati laži posmatrajući mikro izraze

Krećemo sa osnovom.

Šta pokreće mikro izraze?

Mikro izrazi se pojavljuju kao emocije na našem licu koje su svesno ili nesvesno potisnute.

Zbog toga je samo uočavanje istih ključno za detektovanje laži, odnosno otkrivanje skrivenih emocija. Ono što je bitno naglasiti jeste da svaki mikro izraz se pojavljuje na isti način bilo da je svesno ili nesvesno potiskivanje istih.

I isto tako jako je bitno uzeti brojne stvari u obzir jer jedan mikro izraz nam ne govori da je to što je izgovoreno laž, jer do istine dolazimo isključivo tokom dalje konverzacije uzimajući određene kontekste u obzir.

Zato ćemo da pričamo o nečemu što se zove „Zakon 5K“, odnosno zakon pomoću kojeg smo u mogućnosti da uspešno čitamo mikro izraze, odnosno, detektujemo laži.

1K – Kontekst

Sam kontekst razgovora je jako bitan da bi smo mogli da detektujemo laži. Da li je to razgovor između prijatelja, poslovni razgovor, razgovor za intervju, ispitivanje osobe?

2K – Kalibracija

Kada je u pitanju kalibracija, neophodno je videti da li mikro izraz odgovara izgovorenim rečima. Da li je ta reč trigerovala određenu emociju zbog toga što ta osoba stvarno to oseća ili je jednostavno ta reč nešto što je ostavila trag toj osobi od ranije?

3K – Komfor

Mesto i vreme razgovora. Koliko se ta osoba oseća ugodno kada razgovara sa vama? Da li je umorna ili se nalazi u neugodnoj poziciji prilikom tog razgovora ili ispitivanja?

4K – Kontradikcije

Različiti mikro izrazi prilikom iste teme. Zbog čega je toj osobi u jednom trenutku trigerovalo određenu emociju, a nakon toga se prikazala druga emocija?

5K – Kombinacije

Sam mikro izraz po sebi predstavlja emociju, međutim da bi se uspešno detektovale laži, neophodno je uzeti više njih u obzir. Kombinacije između govora tela i mikro izraza ili više mikro izraza vam može pokazati istinu.

Iako je potrebno uzeti zakon 5K u obzir prilikom procene normalnog izraza lica ili makro ekspresije, bitno je uzeti ga u obzir i kada je osnovna linija nečijeg ponašanja poremećena zbog drugih okolnosti. Takođe je jako bitno uzeti i tonalitet glasa kao i govor tela u obzir, jer se emocije prikazuju kroz celo naše telo.

Većina ljudi jako slabo primećuje mikro izraze na licu jer im je fokus na rečima. Takođe zaboravi da posmatra zbog toga što im je bitnije ono šta će oni da izgovore, iako samo posmatranje osobe može da nam kaže i da nas navede na osnovu njihovih emocija na dalju temu razgovora.

Prvi put kada sam podučavao druge, jako im je bilo teško da razdvoje određene mikro izraze, međutim kada bi ih pitao da naprave izraz određene emocije, oni bi ih pokazali savršeno. A zbog čega im je teško da primete te iste emocije na drugima?

Zbog toga, nakon mojih kurseva, svi su koji su se prijavili, rekli su mi da prepoznaju sve emocije na tuđem licu i to mnogi čak  nakon samo jednog gledanja kurseva.