Kako čitati govor tela

Ovo je jedno od najčešćih pitanja koje dobijam prilikom svojih radionica, edukacijama, pa čak i osoba koje žele moje kurseve. I to pitanje uvek nosi jedan odgovor.

Posmatraj i analiziraj.

Susreo sam se sa brojnim polaznicima koji su mi rekli da su pročitali brojne knjige, ali da i dalje imaju problem sa čitanjem govora tela.

Jedna stvar je jasna. Govor tela, da bi se čitao, neophodno je da se posmatra.

„Pa ja gledam da li neko pravi neki pokret.“ je uglavnom odgovor koji često dobijam na osnovu ovoga.

Međutim

GLEDATI I VIDETI SU DVE RAZLIČITE STVARI!

Da bi smo bili u stanju da čitamo govor tela kvalitetno, neophodne su nam sledeće stvari:

  1. Da znamo koji pokret nosi koju emociju

Poznavanjem pokreta mi smo i emocija koje se kriju iza njih je bitna stvar, međutim, u zavisnosti od kulture, konteksta i situacije, ljudi često zamene značenje tih pokreta jer JEDNA EMOCIJA SE PRIKAZUJE KROZ VIŠE POKRETA, KAO ŠTO JEDAN POKRET MOŽE DA ZNAČI VIŠE EMOCIJA.

  1. Da shvatimo svoj govor tela

Da bi smo upoznali druge, neophodno je prvo sebe da upoznamo, tačnije na koji način mi ispoljavamo određene emocije. Zato je jako bitno probuditi svest o svojim pokretima, odnosno, kako smo se osećali kada smo napravili određeni pokret.

  1. Jedna od najvažnijih stvari prilikom čitanja govora tela – Da osnažimo naše opservacione sposobnosti

Zvuči komplikovano, znam. I potrebno je vreme. Ali hajde da vidimo šta ovo tačno znači.
Osnaživanjem naših opservacionih mogućnosti znači pojačati našu svest prilikom detekcije pokreta drugih ljudi. Za to su zaduženi naš vizuelni korteks koji nam pomaže da vidimo i cerebrum, veliki mozak koji služi za analizu.

Samim jačanjem opservacionih  sposobnosti, spajamo vizuelnu moć sa analizom i time dolazimo brže do zaključka onoga što vidimo.

Zato, gledajte da bi ste videli jer time automatizujete kako emocije koje se kriju iza pokreta tako i sopstvenu sposobnost detektovanja pokreta koje ljudi prave.