Kako detektovati laži posmatrajući mikro izraze

Krećemo sa osnovom. Šta pokreće mikro izraze? Mikro izrazi se pojavljuju kao emocije na našem licu koje su svesno ili nesvesno potisnute. Zbog toga je samo uočavanje istih ključno za detektovanje laži, odnosno otkrivanje skrivenih emocija. Ono što je bitno naglasiti jeste da svaki mikro izraz se pojavljuje na isti način bilo da je svesno …

Kako detektovati laži posmatrajući mikro izraze Read More »