Trener za mikro izraze
i govor tela .

OBAVEŠTENJE!!!
ZBOG SITUACIJE SA COVID-19
SVI KURSEVI SE PRIPREMAJU
U ONLINE VERZIJI

Šta su mikro izrazi ?

Mikro izrazi, mikroekspresija ili facijalni izrazi su pokreti mišića na licu koja traju pola sekunde ili kraće. Ovi nevoljni pokreti nam otkrivaju iskrenu emociju osobe u svakom trenutku. U oblasti ove nauke postoji više od 50 godina istraživanja, gde je dokazano da su svuda univerzalni i da se mogu pronaći kod svih ljudi.

Istraživanja su pokazala da prodavci koji prepoznaju skrivene emocije kod mušterija, mogu efikasnije da motivišu mušterije da reaguje.

Govor tela – Zašto je važan ?

Veliki broj ljudi ima u vidu šta je to govor tela, ali isto toliko njih ne zna da ih protumači pravilno. Veoma važna stvar prilikom tumačenja je da znate šta vaš govor tela govori kao i drugih.

Veliki broj studija je sprovedeno povodom neverbalne komunikacije, gde su svi dokazali isto : Neverbalna komunikacija govori više od verbalne!

Istraživanje sprovedeno od strane profesora psihologije Alberta Mehrabiana, 1970-ih godina, pokazalo je da naša verbalna komunikacija iznosi samo 7%, dok je neverbalna (govor tela, mikro izrazi i tonalitet glasa) čak 93%.

PREPORUKA
5/5

BIZNIS PAKET

  • 26 varijacija 7 osnovnih mikro izraza i kako ih razlikovati
  • Vežbe na METV platformi
  • Kako suptilno uočiti Mikro Izraze
  • Kako detektovati laži
  • Kako razlikovati Mikro Izraze od konverzacionih signala
  • Model usklađenosti između reči i govora tela
  • Q4 tehnika
  • 88 interpretacija govora tela
  • BLINK konverzaciona tehnika

Sve treninge usklađujemo po potrebama kompanije i pozicije polaznika
(prodavci, HR-ovci, menadžeri, pregovarači...)

KURSEVI

0
regularna cena: 130 €

Laži su prošlost!

Ovaj kurs će se posvetiti Mikro izrazima i detektovanju laži. Želim odmah da znate, NE POSTOJI niti jedan mikro izraz koji će da Vam pokaže da neko laže, ali poznavanjem svih mikro izraza i njihovih varijacija, uz teorij, vežbe na 4K snimcima i testovima, vežbama sa drugim polaznicima, bićete u stanju da prepoznate signale koji će vam pomoći da postanete ljudski poligraf.

0
regularna cena: 70 €

Šta ti ona govori?

Kurs posvećen muškarcima. Neki muškarci samim pogledom na devojku ili ženu znaju da li je ona zainteresovana za njih ili nije.

Kako to oni znaju? Jednostavno. Prepoznaju signale koje im ona šalje. Mi ćemo vam to znanje preneti ovim kursom.

  Kako ja to znam? To je jedan od razloga zbog kojih sam krenuo da proučavam govor tela i da ga primenjujem, a nakon toga i usavršavam.

0
regularna cena: 70 €
0
regularna cena: 60 €

Mikro Izrazi i kako ih prepoznati.

Zašto je prepoznavanje Mikro Izraza bolje od prepoznavanja samog govora tela ?
Zahvaljujući delu mozga koji se naziva Amigdala (Corpus Amygdaloideum), naši mišići na licu reaguju prvi na svaku informaciju koja dopire do našeg mozga, zato su ovi pokreti nesvesni, ali su tu, i ako ih naučimo prepoznati i pročitati, možemo saznati mnogo toga o osobi sa kojom vodimo konverzaciju.

0
regularna cena: 70 €
0
regularna cena: 45 €

88 interpretacija govora tela

Kako najbrže naučiti prepoznavanje i značenje određenih pokreta na osnovu govora tela ?

Tako što vidite i ponovite isti pokret. 

Zato se ovaj kurs bazira na 88 najprepoznatljivijih pokreta tela i njihova značenja, gde ćete uz pomoć slika i vežbi biti u stanju da brzo i jednostavno zapamtite iste.

0
regularna cena: 70 €
0
regularna cena: 30 €

Rečnik govora tela

Kao i svaki jezik i govor, govor tela ima svoj rečnik.

On ne sadrži izgovorene reči, već pokrete koji oslikavaju emocije, a pomoću njih dolazimo do odgovora i kompletnog skupa osećanja koja osoba sakriva ili ne želi da oda.

Pomoću ovog kursa, koji je najviše teorijiski orijentisan, saznaćete sve pokrete koje telo krije, od glave do pete.

Usluge prilikom intervjua za posao

Pored treninga za vaš tim, nudim i lične usluge prilikom intervjua za posao uz vaš tim koji obavlja intervju, u kojima vršim procenu kandidata na osnovu govora tela i mikro izraza.
Po vašem izboru, intervjui mogu biti i snimljeni, nakon čega bi usledilo dublje proučavanje kandidata.
Nakon toga, dobijate kompletan izveštaj vezane za kandidate i njihove emocije koje su pokazali prilikom intervjua.

Powered by ALFA PROJEKAT